Sąd Rejonowy w Olsztynie

Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44

Sąd Rejonowy w Olsztynie. Znajduje się w okręgu olsztyńskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Olsztynie rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej

podobne firmy