Sąd Okręgowy w Olsztynie

Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 44A

Sąd Okręgowy w Olsztynie. Jednostkami podległymi mu są sądy rejonowe.

Między innymi są to:

 • Sąd Rejonowy w Bartoszycach

 • Sąd Rejonowy w Biskupcu

 • Sąd Rejonowy w Giżycku

 • Sąd Rejonowy w Kętrzynie

 • Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

 • Sąd Rejonowy w Mrągowie

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznaje sprawy:

z zakresu prawa cywilnego o:

 • roszczenia wynikające z Prawa Prasowego

 • prawa majątkowe powyżej 75 tys. zł

  z zakresu prawa karnego:

 • zbrodnie określone w kodeksie karnym

 • występki określone w kodeksie karnym

Sąd Okręgowy w Olsztynie oprócz tego rozpoznaje takie sprawy, jak:

 • sprawy związane z prawem pracy

 • środki odwoławcze od orzeczeń pierwszej instancji

podobne firmy