Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny

Ksawerów, Gwiezdna 16