"TANGA" SP. J.

Gliwice, Ku Dołom 6

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Jego główne zadania to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy