Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Wałbrzych, ul. Słowackiego 10

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. Przypisany jest do okręgu świdnickiego. Podlega pod Sąd Okręgowy w Świdnicy.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w swojej działalności zajmuje się sprawami:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej