Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański, ul. Kościuszki 30

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim. Działa w okręgu gdańskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim rozpoznaje sprawy:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej