Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska, ul. Bukowa 5A

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Przynależy do okręgu gliwickiego. Podlega pod Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej zajmuje się takimi sprawami, jak:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej