Sąd Rejonowy w Prudniku

Prudnik, ul. Kościuszki 5

Sąd Rejonowy w Prudniku . Działa w okręgu opolskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Opolu.

Sąd Rejonowy w Prudniku zajmuje się takimi sprawami, jak:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej