Sąd Rejonowy w Miliczu

Milicz, ul. Piłsudskiego 10

Sąd Rejonowy w Miliczu. Funkcjonuje w okręgu wrocławskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Sąd Rejonowy w Miliczu zajmuje się takimi sprawami, jak:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej