Sąd Rejonowy w Malborku

Malbork, ul. 17 Marca 3

Sąd Rejonowy w Malborku. Funkcjonuje w okręgu gdańskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sąd Rejonowy w Malborku posiada w swojej właściwości sprawy:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej