Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, ul. Jaśkiewicza 12

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim. Przynależy do okręgu jeleniogórskiego. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim posiada w swojej właściwości sprawy:

  • cywilne

  • wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej