Sąd Rejonowy w Lubaniu

Lubań, Pl. 3 Maja 12

Sąd Rejonowy w Lubaniu. Przypisany jest do okręgu jeleniogórskiego. Podlega pod Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Sąd Rejonowy w Lubaniu zajmuje się takimi sprawami, jak:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej