Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Kościerzyna, ul. Dworcowa 2

Sąd Rejonowy w Kościerzynie. Działa w okręgu gdańskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sąd Rejonowy w Kościerzynie rozpoznaje sprawy:

  • cywilne

  • wykroczeniowe

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej