Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

Kołobrzeg, ul. Katedralna 13

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu.

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • cywilne

  • z obszaru prawa karnego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej