Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Kętrzyn, ul. Sikorskiego 66

Sąd Rejonowy w Kętrzynie. Funkcjonuje w okręgu olsztyńskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w swojej działalności zajmuje się sprawami:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o założenie księgi wieczystej