Sąd Rejonowy w Kartuzach

Kartuzy, ul. Kościuszki 1

Sąd Rejonowy w Kartuzach. Funkcjonuje w okręgu gdańskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sąd Rejonowy w Kartuzach rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • cywilne

  • z zakresu prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej