Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki, ul. Bartniaka 21/23

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim. Należy do okręgu warszawskiego. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim posiada w swojej właściwości sprawy:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej