Sąd Rejonowy w Grajewie

Grajewo, ul. Kolejowa 1

Sąd Rejonowy w Grajewie. Przynależy do okręgu łomżyńskiego. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Łomży.

Sąd Rejonowy w Grajewie rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej