Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń, ul. Kościelna 23/25

Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu. Przynależy do okręgu toruńskiego. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Toruniu.

Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej