Sąd Rejonowy w Głogowie

Głogów, ul. Kutrzeby 2

Sąd Rejonowy w Głogowie. Przynależy do okręgu legnickiego. Podlega pod Sąd Okręgowy w Legnicy.

Sąd Rejonowy w Głogowie w swojej działalności zajmuje się sprawami:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z zakresu prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej