Sąd Rejonowy w Giżycku

Giżycko, ul. Warszawskia 28

Sąd Rejonowy w Giżycku. Działa w okręgu olsztyńskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Giżycku posiada w swojej właściwości sprawy:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej