Sąd Rejonowy w Braniewie

Braniewo, ul. Sądowa 1

Sąd Rejonowy w Braniewie. Przypisany jest do okręgu elbląskiego. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Elblągu.

Sąd Rejonowy w Braniewie rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z obszaru prawa karnego

  • dotyczące rodzin oraz czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej