Sąd Rejonowy w Biskupcu

Biskupiec, ul. Sądowa 4

Sąd Rejonowy w Biskupcu. Działa w okręgu olsztyńskim. Podlega pod Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sąd Rejonowy w Biskupcu zajmuje się takimi sprawami, jak:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • wykroczeniowe z obszaru właściwości sądu

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej