Sąd Okręgowy w Opolu

Opole, Pl. Daszyńskiego 1

Sąd Okręgowy w Opolu. Podlegają pod niego sądy rejonowe.

Wśród nich można wymienić:

 • Sąd Okręgowy w Opolu

 • Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

 • Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu

 • Sąd Rejonowy w Opolu

 • Sąd Rejonowy w Oleśnie

 • Sąd Rejonowy w Kluczborku

Sąd Okręgowy w Opolu posiada w swojej właściwości sprawy:

z zakresu prawa cywilnego o:

 • ochronę praw autorskich i pokrewnych

 • prawa niemajątkowe

  z obszaru prawa karnego:

 • zbrodnie z kodeksu karnego

 • występki określone w kodeksie karnym

Sąd Okręgowy w Opolu oprócz tego rozpoznaje takie sprawy, jak:

 • sprawy z zakresu prawa pracy

 • środki odwoławcze od orzeczeń pierwszej instancji

podobne firmy