Sąd Okręgowy w Legnicy

Legnica, ul. Złotoryjska 40

Sąd Okręgowy w Legnicy. Jednostkami podległymi mu są sądy rejonowe.

Wśród nich można wymienić:

 • Sąd Okręgowy w Legnicy

 • Sąd Rejonowy w Legnicy

 • Sąd Rejonowy w Głogowie

 • Sąd Rejonowy w Jaworze

 • Sąd Rejonowy w Lubinie

 • Sąd Rejonowy w Złotoryi

Sąd Okręgowy w Legnicy posiada w swojej właściwości sprawy:

z obszaru prawa cywilnego o:

 • roszczenia wynikające z Prawa Prasowego

 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  z zakresu prawa karnego:

 • zbrodnie wymienione w kodeksie karnym

 • występki określone w kodeksie karnym

Sąd Okręgowy w Legnicy w swojej działalności rozpoznaje także:

 • sprawy z zakresu prawa pracy

 • środki odwoławcze od orzeczeń pierwszej instancji

podobne firmy