Sąd Okręgowy w Gdańsku

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34

Sąd Okręgowy w Gdańsku. Podlegają mu sądy rejonowe.

Należą do nich:

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku

 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

 • Sąd Rejonowy w Gdyni

 • Sąd Rejonowy w Kartuzach

 • Sąd Rejonowy w Kościerzynie

Sąd Okręgowy w Gdańsku w swojej działalności zajmuje się sprawami:

z zakresu prawa cywilnego o:

 • roszczenia wynikające z Prawa Prasowego

 • prawa majątkowe powyżej 75 tys. zł

  z zakresu prawa karnego:

 • zbrodnie wymienione w kodeksie karnym

 • występki określone w kodeksie karnym

Sąd Okręgowy w Gdańsku w swojej działalności rozpoznaje także:

 • gospodarcze

 • środki odwoławcze od orzeczeń pierwszej instancji

podobne firmy