CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Łódź, Przędzalniana 14

Oferujemy:

Odzież,rękawice,obuwie robocze i ochronne

Sprzęt p-poż.(gaśnice,koce, agregaty p-poż)

Armaturę hydrantową

Sprzęt ochrony osobistej (głowy, wzroku, słuchu,dróg oddechowych, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości oraz sprzęt dielektryczny)

Znaki oraz tablice budowlane i energetyczne

Znaki ewakuacyjne

Apteczki, szafki ochronne na gaśnice

Kosze metalowe, koszopopielnice

Sygnalizację alarmu pożarowego

Papiery higieniczno-sanitarne

Lampy awaryjne