Bank Spółdzielczy w Sejnach Oddział

Suwałki, Pułaskiego 73

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach jest organem administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy