Bank Spółdzielczy Punkt Obsługi Klienta w Namysłowie Urząd Miejski

Namysłów, Dubois 3

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namyslowie to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namyslowie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu.